Rakennusinsinööri AMK Simo Lumatjärvi tulee vahvistamaan yrityksemme rakennuttamisen, valvonnan sekä rakennusfysikaalisten tehtävien asiantuntijaorganisaatiota. Simon toimenkuvaan kuuluu myös yrityksen laadunhallinnan ja toiminnan kehittäminen. Hän on aikaisemmin toiminut Optiplan Oy:ssä ja Sweco Oy:ssä asiantuntija- sekä esimiestehtävissä.