Kohde:

Kiinteistö Oy Helsingin Yrjönkatu 11
Vesikaton ja pihakannen korjaus
Helsinki
2016 - 2019

Hilkos Consulting Oy:n tehtävät:

  • Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
  • Kustannuslaskenta
  • Rakennustöiden työmaavalvonta
  • Talotekniikkatöiden työmaavalvonta
  • Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut

1899 valmistuneen arvokiinteistön vesikattojen ja pihakannen korjausten urakkavaihe käynnistyy korkean osan vesikaton korjauksella. Korjaustöitä tehdään vuosina 2017 - 2019. Kohde on rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus ja museoviraston tarkan valvonnan alla. Vuotavien rakenteiden tutkimukset on aloitettu vuonna 2013.

Tehtäviimme kuuluu rakenteiden rakennusfysikaaliset tutkimukset, hankesuunnitteluvaiheen tehtävät, korjausrakentamisen johtaminen ja rakennuttaminen, kustannussuunnittelu sekä työmaa-aikainen valvontatyö. Hankesuunnitteluvaihe valmistui vuonna 2016. Suunnittelua on tehty talvella ja keväällä 2017.