Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Tilaajan edunvalvojana johdamme hankkeet tilaajan tavoitteiden mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hoidamme hankkeen teidän puolestanne, niin kuin tekisimme sitä itsellemme.

Ohjaamme ja opastamme. Laskemme kustannusarvioita ja kassavirtalaskelmia. Laadimme tarjouspyyntö-  ja urakka-asiakirjat. Kilpailutamme urakoitsijat, yhteismitallistamme saadut tarjoukset ja varmistamme tarjousten sisällöt. Laadimme sopimukset, pöytäkirjat ja muistiot. Hoidamme vastaanoton prosessit ja takuuajan menettelyt.

Kiinteistökehitys ja uuskäyttösuunnitelmat

Olemme tehneet lukuisia kehittämissuunnitelmia liike- ja asuinrakennuksiin sekä -kortteleihin.

Kiinteistökehityksen lähtökohtana ovat liiketoiminnan sekä kiinteistö- ja toimintastrategian asettamat vaatimukset, joiden pohjalta lähdetään suunnittelemaan kiinteistöomaisuuden kehitystä. Kiinteistökehitys aloitetaan selvittämällä vaihtoehtoiset toimintamallit kiinteistön kehittämiseksi. Tämän jälkeen tehdään taloudelliset selvitykset ja laskelmat, tarvittavat tekniset kuntotarkastukset sekä tarkentavat kuntotutkimukset hankesuunnittelun perustiedoiksi. Voimme yhdistää hankekehitykseen myös mahdollisen kiinteistökehityshankkeen toteutuksen, johon sisältyvät arkkitehtisuunnitelmat, rakennuttaminen, valvonta ja ylläpidon palvelut.

Palveluitamme ovat mm.

  • Kiinteistöjen uuskäyttösuunnitelmat
  • Kaavakehitys
  • Hankekehitys

Rakennustöiden ja talotekniikkatöiden työmaavalvonta

Toimimme rakennustöiden ja lvisa-töiden valvojana tilaajan edustajana. Huolehdimme, että rakentaminen toteutetaan suunnitelmien, sopimusten, lakien ja asetusten sekä viranomaisohjeiden mukaisesti. Työmaavalvontaan kuuluu ajallinen, taloudellinen, tekninen ja laadullinen valvonta sekä valvonnan raportointi ja dokumentointi.

Valvojan keskeisimpiä työvälineitä on valvontasuunnitelma. Se toimii valvonnan apuna ja hankkeen kokoavana asiakirjana.

Säännölliset työmaakäynnit ovat tärkeä osa työnaikaista valvontaa. Valvontakäynnillä teemme tarkastuksia,havaintoja ja huomioita, joista laadimme valvontamuistion. Näin voidaan varmistaa, että urakoitsija muistaa ja on ymmärtänyt ohjeet ja korjauskehoitukset.

Taloyhtiöpalvelut

Tarjoamme palveluita kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille. Näitä ovat mm. kuntoarviot sekä korjausohjelmien laatiminen. Palveluilla vastataan 2010 muuttuneen asunto-osakeyhtiölain vaatimuksiin. Palveluun on sisällytetty useita osioita, jotka helpottavat taloyhtiön kunnossapidon hallintaa ja tulevien korjausten suunnittelua.

Taloyhtiöpalveluita ovat mm.

  • Kuntoarviot
  • Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS
  • Vuositarkastukset
  • Kunnossapitotarveselvitykset
  • Korjausten toimenpide-ehdotukset
  • Osakkaiden huoneistomuutosten valvonnat
  • Suunnitelmat, rakennuttamiset ja valvonnat

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Laadimme kiinteistöjen kuntoarvioita ja -tutkimuksia. Kuntoarvio ja -tutkimus antaa kokonaiskuvan kiinteistönkunnosta. Kuntoarvion laatimiseen osallistuu rakenne-, lvi- ja sähkötekniikan asiantuntijoita. Tarvittaessa kuntoarvioon sisällytetään hissien kuntoarvio.

Korjausrakentamisen palvelut

Tarjoamme kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille kokonaispalvelumallia, jolla luodaan selkeät ja kustannustehokkaat toimintatavat linjasaneerauksen tai julkisivu-, parveke-, vesikatto- yms. remontteihin. Palvelu huomioi erityisesti asukkaan näkökulman remontin aikana. Sähköisen ilmoitustaulun kautta osakkaat ja asukkaat saavat reaaliajassa tietoa remontin vaiheista ja tietävät miten hanke etenee. Hyvin hoidetulla viestinnällä lisätään tyytyväisyyttä korjaushankkeeseen.

Huoneistoremonttien valvonta

Valvomme osakkaiden tekemiä huoneistoremontteja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti. Dokumentoimme muutostyöt ja valvomme että remontit tehdään lakien ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa rekisteröimme huoneistomuutokset ja säilytämme asiakirjat.

Kustannuslaskenta ja -suunnittelu

Teemme kustannussuunnittelua hankkeen eri vaiheessa kustannusten hallintaan ja taloudellisuuden arviointiin. Laskemme kustannusarvioita asiakkaan päätöksenteon tueksi sekä vertailemme erilaisia kustannusvaihtoehtoja.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä:

Tom Hilkos
0207 933 020
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.